Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

okręgowe stacje kontroli pojazdówPrzepisy w polskim Kodeksie Drogowym nakazują wszystkim kierowcom posiadanie aktualnego badania technicznego samochodu, którym jeżdżą. Fakt ten pociąga za sobą konieczność istnienia punktów, w których można takiego badania dokonać. Są nimi między innymi Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, czyli zakłady spełniające określone w Kodeksie przepisy i normy, dzięki którym mają uprawnienia do przeprowadzania przeglądów wszelkiego rodzaju pojazdów poruszających się po polskich drogach. Czym takie stacje różnią się od innych punktów, zajmujących się przeprowadzaniem badania technicznego i jakie normy muszą spełniać? Tego dowiesz się Czytelniku z poniższego artykułu.

Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów – czym różnią się od Stacji Kontroli Pojazdów?

Badanie techniczne pojazdów w Polsce dokonać można w zakładach, które mają uprawnienia Stacji Kontroli Pojazdów lub Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Te dwa typy różnią się miedzy sobą uprawnieniami dotyczącymi rodzaju pojazdu, jaki może zostać poddany kontroli. Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów są uprawnione do okresowych oraz dodatkowych kontroli pojazdów wszelkiego rodzaju, a także każdego typu przyczepy. Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów, w których najczęściej dokonujemy przeglądów samochodów osobowych, mogą wykonywać okresowe lub dodatkowe badania techniczne jedynie tych pojazdów, których masa własna nie przekracza 3,5 t. Tak samo jest w przypadku przyczep – uprawnienia pozwalają im jedynie na badanie tych rodzajów, które przeznaczone są do pojazdów o masie własnej do 3,5 tony. Nie można więc dokonywać w nich badania autobusów, ciągników, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i wielu innych pojazdów o dużych gabarytach.

Jakie wymagania muszą spełniać Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów?

Lista wymagań, jakie musi spełniać punkt badania technicznego, by mógł zyskać uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów jest dość długa. Została szczegółowo opisana w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku w art. 84a ust. 1 pkt 1. Na mocy Ustawy punkt taki musi między innymi:

  • mieć co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badania technicznego pojazdów, a także stanowisko zewnętrzne służące do pomiarów akustycznych; stanowisko kontrolne ma być wyposażone w ławę pomiarową, a także kanał przeglądowy lub urządzenia pozwalające na podniesienie całego badanego pojazdu
  • być wyposażona we wszystkie urządzenia pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia koniecznych pomiarów i testów badanych pojazdów; urządzenia te muszą posiadać także certyfikaty oraz atesty poświadczające ich właściwą pracę, wystawione przez odpowiednie instytucje
  • mieć określoną liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących na badanie

Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów muszą także spełniać szereg wymogów dotyczących wymiarów pomieszczeń, w których dokonywane są badania, a także dojazdów do stanowisk kontrolnych oraz bram wjazdowych. Podczas ich projektowania należy uwzględnić bardzo wiele czynników, gdyż nawet najmniejsze odstępstwa od normy mogą skutkować brakiem otrzymania pozwolenia na jej prowadzenie.

Źródło zdjęcia: badaniapojazdow.pl